31

obrazem

Blížíme se k ohebnému iPhonu?

V redakci si myslíme, že ohebné telefony jsou budoucností a není ani tak otázkou, zda je Apple použije, jako spíše kdy se tak stane. A začíná tomu napovídat

stále více indicií – od nebývalé patentové aktivit