iPady v čase   magazín

Rozhodl jsem se pro další upgrade a zakoupil jsem iPad

Mini 2 s Retinou. Další velký skok. Mini 2 šlapal jak na

drátkách a i čtyřkilového klasika strčil do kapsy jedna dvě.

S příchodem nových operačních systémů jsem ocen