magazín

Apple Wearables

to zařízení na trh, vyžadují mnohem více

času.

Příklady vedoucího postavení

Existuje řada reálných příkladů, které

dokládají významný náskok společnosti

Apple v oblasti nositelných zařízení.

Assis